Team   Specialisaties Kinesitherapie Fitness Osteopathie Contact
 

Specialisaties

 
 

Bekkenbodemtherapie/ Pelvische Reëducatie

Bekkenbodemtherapie of pelvische reëducatie is een methode waarbij u leert de spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te gebruiken. Omdat u de spieren van de bekkenbodem zelf niet kunt zien, is het soms moeilijk om ze te trainen en goed te gebruiken.

De bekkenbodem bestaat uit een spierplaat met drie functies, namelijk een steunfunctie (van bekkenorganen o.a. blaas, baarmoeder en darm), open- en sluitfunctie (van urinebuis en rectum) en een sexuele functie.

De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn. Daarnaast kan het zijn dat de bekkenbodemspieren niet op de goede manier of op het juiste moment functioneren, waardoor stoornissen optreden.

Zowel vrouwen, mannen als kinderen kunnen klachten krijgen doordat de bekkenbodem niet goed functioneert. Soms ontstaan klachten door onwetendheid en een verkeerde manier van plassen of ontlasten, soms na meerdere blaasontstekingen, na een buik- of prostaatoperatie bij mannen, een bevalling of in de overgang bij vrouwen.

Ook bij kinderen kunnen al op jonge leeftijd klachten worden gezien door verkeerd gebruik van bekkenbodemspieren, soms veroorzaakt door een niet-optimale zindelijkheidstraining. Bij gezonde zwangere vrouwen heeft de fysiotherapeutische begeleiding vooral een preventieve functie, namelijk het voorkómen van bekkenpijn en bekkenbodemproblemen.

Bij een eerste consultatie wordt eerst ruime aandacht besteed aan uw specifieke klacht. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid uitleg gegeven over de ligging en de functie van de bekkenbodemspieren, uw specifiek probleem wordt besproken alsook het belang van uw eigen inbreng.

Vervolgens wordt via een lichamelijk onderzoek, de werking en de sterkte van de bekkenbodemspieren via de vagina of de anus beoordeeld. Dit stelt ons in staat een aangepaste behandeling en oefenprogramma op te stellen. Vanaf de tweede sessie wordt met de behandeling gestart. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende technieken zoals biofeedback of elektrotherapie.

Bij biofeedback wordt voorzichtig een elektrode in de vagina of de anus binnengebracht. Zo kan veilig en pijnloos, de functie van de bekkenbodem zowel voor u als voor de kinesitherapeut zichtbaar gemaakt worden op een scherm. Hierdoor wordt u zich meer bewust van het gebruik van deze spieren. Via een auditief en visueel signaal leert u bewust uw spieren correct aan te spannen of te ontspannen.

Bij onvoldoende spierkracht van de bekkenbodem of pijnproblematiek wordt gebruik gemaakt van elektrotherapie. Elektrotherapie maakt het mogelijk om via kleine stroomstootjes de bekkenbodemspieren te laten aan- en ontspannen wanneer de patiënt zelf niet in staat is dit te doen.

Indicaties voor bekkenbodemreëducatie (na medische screening):

 • Ongewild urineverlies tijdens inspanningen, hoesten of niezen (stressincontinentie)
 • Veelvuldig optredende, plotselinge, hevige aandrang om te plassen ( urge-incontinentie)
 • ongewild verlies van ontlasting ( fecale incontinentie)
 • Pre- en postoperatieve kinesitherapie bij operaties in het kleine bekken
  vb: prostatectomie.
 • Verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen ( tot een bepaald stadium beperkt)
 • Begeleiding van kinderen met mictie- en continentieproblemen of stoelgangproblemen.
 • Pelvische pijnproblematiek, spastische bekkenbodem.
 • Pre - en postnatale bekkenbodembegeleiding.
 • Sexuele dysfuncties vb. vaginisme / erectiestoornissen.

Surf naar www.pelvired.be
Om up-to-date te blijven en steeds te blijven werken volgens de meest recente studies ben ik aangesloten bij de Belgische Vereniging voor Pelvische Reëducatie, “v.z.w. Pelvired”(te bekijken op www.pelvired.be).

BRON
Brochure Fysiotherapie bij bekkenbodemklachten; Nederlandse vereniging voor Fysiotherapie bij bekkenbodemklachten (NVFB), 2000.

 

Teamleden gespecialiseerd in Bekkenbodemtherapie/ Pelvische Reëducatie :

 
  Walter Hinderdael Revalidatieteam  
 
     
webdesign by ICT design