Team   Specialisaties Kinesitherapie Fitness Osteopathie Contact
 

Kinesitherapie

 
 
Consultaties na afspraak op
  maandag    13u30 tot 19u30  
  dinsdag  08u00 tot 10u00  16u30 tot 19u30
  woensdag    13u30 tot 19u30
  donderdag  08u00 tot 10u00  16u30 tot 19u30
  vrijdag    13u30 tot 19u30
 


Afspraken maken kan telefonisch

Tel :   053 66 26 33
Gsm : 0475 43 85 10

of tijdens de consultatieuren in de praktijk

Elf Dagwand 79,
9473 WelleGraag rekenen we op een wederkerig respect en vragen u 24 uur op voorhand te verwittigen bij het niet kunnen nakomen van een geplande afspraak.
Zoniet zien wij ons genoodzaakt – zoals voorzien in de wettelijke bepalingen – de behandelbeurt aan te rekenen.

Betaling en terugbetaling

De getuigschriften voor verstrekte hulp worden bij de laatste behandeling klaargemaakt. Er wordt betaald op het einde van de reeks, cash of via overschrijving. Eventuele tussentijdse afrekeningen kunnen gebeuren na 9 of 10 behandelingen (afhankelijk van de soort pathologie: C, F , E ).
Met het ontvangen getuigschrift en het oorspronkelijke doktersvoorschrift heeft U dan recht op terugbetaling door uw ziekenfonds tegen de voor U geldende hoegrootheid.

Wat brengt U mee?

Zowel met als zonder doorverwijzing kan U bij ons terecht. Naast uw ziekenfondsgegevens en uw doktersvoorschrift hoeft u in principe niets mee te brengen. Alhoewel een medisch onderzoeksverslag, een operatieprotocol en eventuele RX foto's, als U daarover beschikt, altijd zeer nuttig zijn.
Sportieve kledij kan van pas komen bij de revalidatietraining.

Kinesitherapeutisch aanbod

- algemene revalidatietechnieken
- mobilisaties
- manipulaties
- spierversterking
- stretching
- versoepelingsoefeningen
- medische trainingstherapie/ Kinesis
- tractie: electrisch en manueel
- manuele lymfedrainage
- Elektrotherapie
- Laser/ ultrason
- Fango/ paraffine
- (sport)massage
- taping
- ShockWave Therapie

 
     
webdesign by ICT design